Για εγγραφή στην Ένωση απαιτείται η συμπλήρωση του παρακάτω αρχείου και η αποστολή του στα γραφεία της Ένωσης:

  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, Θεμιστοκλέους 1, 106 77 Αθήνα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………..

ONOMA: ………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………….

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:…………………..

Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

ΤΗΛ.:

ΚΙΝΗΤΟ:

email:

Σχέση με τα Καλάβρυτα:……………… ……………………………………………

(Προϋποθέσεις εγγραφής σύμφωνα με το καταστατικό π.χ. καταγωγή, απόγονος θύματος κλπ)

Ημ/νία:

Προς την

Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

Παρακαλώ όπως δεχθείτε το αίτημα εγγραφής μου ως τακτικού μέλους της Ένωσης, βάσει των όρων του καταστατικού, τους οποίους γνωρίζω και αποδέχομαι.

____________________

(Υπογραφή)