Ο σκοπός, οι δράσεις και οι αρχές της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας

Ο σκοπός και η δράση της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας εστιάζουν: Στη καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου μεταξύ αυτών της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων Στην ανάδειξη της τοπικότητας και των χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων Στο φυσικό περιβάλλον, την τοπική γεωγραφία, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, στους ιστορικούς κοινωνικούς δεσμούς, τα κοινωφελή έργα και τη Συλλογική κουλτούρα. Με τις δράσεις της η Ε.Κ.Α. θέλει να αναδείξει και προωθήσει Τη διατήρηση των ηθών και των εθίμων του τόπου και την ήπια προσαρμογή τους στα νέα…

Περισσότερα